หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
โครงสร้างองค์กร
 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
 
กองคลัง
 
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนิติการ
   
 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
- งานควบคุมอาคาร
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริหารทั่วไป
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบถ้วน
สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.บุ่งน้ำเต้า
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-824-264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
จำนวนผู้เข้าชม 55,749 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-824-264