หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งน้ำเต้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
หลักเมืองหลวงหลักที่2 ของประเทศไทย
ถ้ำฤาษีสมบัติ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (น้ำตกธารทิพย์)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
นางชณภา เทียมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝึก ด้วยกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหา [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
รับแจ้งเฉพาะผู้ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูก กรณีได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหล [ 17 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ป [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนางจำลอง สิงห์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งน้ำเต้า [ 29 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
เชิญชวนบริจาคโลหิตตามโครงการ บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็ [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 91 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 104 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาบริการงานบริการงานแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง [ 3 ต.ค. 2565 ]



จ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเ [ 3 ต.ค. 2565 ]



จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ฯ ขององค์การบริ [ 3 ต.ค. 2565 ]



เหมาบริการงานบริการงานแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเ [ 3 ต.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กพส. มท 0810.8/ว3163  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3159  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14722-14797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว3127  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
 
 
พช 0023.2/ 13693 การจัดสรรอัตราพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาอบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 5310 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลกาารปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2564  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 445 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 4818 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5290 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5272 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 13567 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 5273 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 484 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 483 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 (Virtual Workshop on Safe Community) เสริมสร้างความปลอดภัย ชุมชนปลอดจมน้้  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.1/ว 5274 การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 485 ขอหารือหาจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 5271 ประชาสัมพันธ์การอบรมใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 486 ข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 5287 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.1/ว 5281 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 5300 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 5229 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.2/13395 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 5239 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเติมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ อปท.  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
 
 
อบต.ท่าพล เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย เขต อบต.ท่าพล [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านโคก มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจากอุทกภัย [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.กันจุ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้้เแจง พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศรับสมัคร พนง.จ้าง ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีเทพ ขอประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสร [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สักหลง [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล สถานการณ์น้ำท่วม เขตพื้นที่ อบต.ท่าพล [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สักหลง ขอหารือการใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (พช0023.17/ [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (พช0023.17/ว272) งานป้องกัน [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี65 (พช0218/ว1336) ทุกส่วนรา [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 


อบต.บ้านกลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสาร หนังสือราชการต่ [ 6 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 6 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านหวาย โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.บ้านหวาย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร พ [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.บ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ75-004 สายป่าหัน หมู [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือน ต.ค [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ต.ค - ธ.ค [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่บริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.หินฮาว จ้างบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย(ศพด.อบต.หินฮาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.หินฮาว เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566) [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.หินฮาว จ้างบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย(ศพด.อบต.หินฮาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.ซับไม้แดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.ซับไม้แดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลล์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]


ทม.วิเชียรบุรี ซื้อกระดาน LED ทัชสกรีนพร้อมขาล้อเลื่อน และสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะระดับปฐมวัย [ 5 ต.ค. 2565 ]


ทม.วิเชียรบุรี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน [ 5 ต.ค. 2565 ]


อบต.ท่าพล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมกง ภาคเรียนที่1/2 [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.นาเกาะ ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬา ตามโครงการร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอหล่มเก่า ประจ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทม.วิเชียรบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพันถ้วย หมู่ที่ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทม.วิเชียรบุรี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แยกจากนิลรัตน์ 1 (ซอยจิ้งหรีดทอง) หมู่ [ 4 ต.ค. 2565 ]


ทม.วิเชียรบุรี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แยกจากนิลรัตน์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโรง [ 4 ต.ค. 2565 ]
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ร้องทุกข์การหลอกเงินจากร้านแสงไทยอะไหล่ยนต์ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 106  ตอบ 5  
ฝากแก้ไข ม.11 น้ำไม่ไหล (18 ก.พ. 2565)    อ่าน 77  ตอบ 0  
แจ้งสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยจากไฟฟ้าชำรุด หรือน้ำไม่พอใช้ (18 ก.พ. 2565)    อ่าน 68  ตอบ 0  
 
 

อนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณุปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-824-264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
จำนวนผู้เข้าชม 159,354 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-438-5784
 

facebook
อบต.บุ่งน้ำเต้า

facebook
อบต.บุ่งน้ำเต้า
อบต.บุ่งน้ำเต้า