หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งน้ำเต้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
หลักเมืองหลวงหลักที่2 ของประเทศไทย
ถ้ำฤาษีสมบัติ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (น้ำตกธารทิพย์)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
นางชณภา เทียมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 74 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างปรับปรุงอาคารโอทอปชุมชนยิ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพ [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อ [ 3 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 
 
พช 0023.5/ว 372 การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 4152 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 373 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว374 ขอเชิญร่วมรับชมการสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 4164 ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช0023.1/ว375 การอบรมออนไลน์หลักสูตร lnclusive Rural Development  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 4140 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 4141 ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่แบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 4142 คู่มือการจัดตั้งและการบริหหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 4145 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 4144 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 4147 การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เเละ UND  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 4104 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 370 การถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 366 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 371 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Officail Teen Club  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 4125 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 368 ขอความอนุเคราะห์ตรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 367 ส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรี สกสค.จ.เพชรบูรณ์  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 369 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จ.เพชรบูรณ์  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
 
 
อบต.ตะเบาะ กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ตะเบาะ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดป่า ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ช้างตะลูด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (เปิดภาคเรียนครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.สามแยก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมา ใ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมา ใ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยา [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (พช0023.17/ว1098) งานป้องก [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (พช0023.17/ว1096 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการค้นหา คัดกรอง ป้องกันสำหรับเด็กปฐมวั [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ (พช0023.17 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 


อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินบำรุงรักษา ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า (๘๒-๓๗๑๖) เข้าตรวจสภาพ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ศาลาลาย ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธย ส.ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยางสาว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสะอาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยางสาว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกรวด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยางสาว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยางสาว จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปร [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ยางสาว จ้างจัดจ้างตัดเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ (ตามขนาดผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน) จำนวน 6 ชุด [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ชนแดน ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมทั่วไปของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ชนแดน จ้างซ่อมแซมอาคารพาณิชย์บริเวณศูนย์ขนส่งทางบกเทศบาลตำบลชนแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.นาป่า ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.นาป่า จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๐๔๗ พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูร [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาไหล โดยวิธี [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.น้ำร้อน จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ระวิง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (เก [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ระวิง จ้างจัดทำอาหารว่างเพื่อเลี้ยงผู้มาประชุมงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ระวิง จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลระวิง [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ท่าพล ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านกล้วย จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรวก ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.นาเกาะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งสายนาหม่อง หมู่ที่ 3 บ้านไร่ ด [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ร้องทุกข์การหลอกเงินจากร้านแสงไทยอะไหล่ยนต์ (5 ส.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 1  
ฝากแก้ไข ม.11 น้ำไม่ไหล (18 ก.พ. 2565)    อ่าน 61  ตอบ 0  
แจ้งสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อยจากไฟฟ้าชำรุด หรือน้ำไม่พอใช้ (18 ก.พ. 2565)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 
 

อนุสรณ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณุปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-824-264
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
จำนวนผู้เข้าชม 110,422 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-438-5784
 

facebook
อบต.บุ่งน้ำเต้า

facebook
อบต.บุ่งน้ำเต้า
อบต.บุ่งน้ำเต้า